Ara

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÇAMLICA BASIM YAYIN TİCARET A.Ş. (“Çamlıca Basım”) tarafından hazırlanmıştır.

Çamlıca Basım Yayın olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ilgili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 Unvanı: ÇAMLICA BASIM YAYIN TİCARET A.Ş.

 • Adres: Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No:54 Güneşli – Bağcılar / İstanbul
 • Telefon: 0212 657 88 00
 • E-mail: [email protected] 
 1. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMACI

 İşlenecek Kişisel Veriler

 1. Kimlik Bilgisi (İsim, Soyisim)
 2. İletişim Bilgisi (Telefon Numarası, Adres, E-posta adresi)
 3. Kurum Bilgisi (Kurum Unvanı, Adresi, Telefonu, E-posta adresi, Yetkili Personeli)
 4. Görüşme Detayları Bilgisi (Tarafımıza gönderilen posta, e-posta iletileri, çağrı merkezi kayıtları, hizmetlerimizin değerlendirilmesi amacıyla yapılan yorumlar, paylaşılan geri bildirimler)

Kişisel veriler hangi amaçlar için toplanıyor ve işleniyor

 İnternet sitemize üye kaydının gerçekleştirilmesi,

 • Üyelerimiz ile iletişime geçilmesi ve aradaki iletişimin yönetilmesi,
 • Hizmetlerimize erişim sağlanması,
 • Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • Tanıtım, duyuru ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi,
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 • Hizmet kalitesinin artırılması amaçları ile kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Çamlıca Basım, veri işleme amaçları doğrultusunda elde ettiği kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan, üçüncü kişilere ve kurumlara aktarmamaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Çamlıca Basım web tabanlı içerik hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması,
 • Sunduğumuz hizmetlerle alakalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi,
 • İçeriklere erişimin ve güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Çamlıca Basımın hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim teknolojileri, pazarlama, reklam, analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak,
 • Müşteri hizmetleri politikalarımızın yürütülmesi amaçlarıyla

Yurt içindeki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz, online satış platformları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 1. TOPLANAN TARAMA BİLGİLERİ (COOKİES)

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:

 • Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler,
 • Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler,
 • Kullandığınız cihaza ait bilgiler,
 • Site içi abone davranışları,
 • IP adresiniz,
 • Lokasyon bilgileri,
 • Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks)

Web sitemizi kullanırken toplanan çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası metninden ulaşabilirsiniz.

 VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Çamlıca Basım’a başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini Çamlıca Basım’a ait e-posta adresi vasıtası ile veya Çamlıca Basım’ın adresine yazılı olarak iletebilir.

Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • TC Kimlik Numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu, gibi hususları da belirterek iletir.

Çamlıca Basım, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

Back to Top
Ürün sepetinize eklendi